August 21, 2016

บริการ

บริการขนส่งสินค้าและกระจายสินค้า

หจก. ตาก ป.สยามขนส่ง ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าทุกประเภท ไม่จำกัดขนาด ทั้งสินค้ารายย่อย และ สินค้าเหมาคัน ระหว่าง กรุงเทพฯ ปริมณฑล กับ จังหวัดตาก (วังเจ้า-แม่สอด-พบพระ-สามเงา-บ้านตาก) ด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ, รถพ่วง 18 ล้อ รวมไปถึงรถเล็ก 4 ล้อและ 6 ล้อ สำหรับกระจายสินค้า

โดยมีรายละเอียดดังนี้
truck01

  • รถบรรทุก 10 ล้อ

truck02

  • รถพ่วง 18 ล้อ

 

ประเภทสินค้าที่เราให้บริการขนส่งในปัจจุบัน

  • แร่หินต่างๆ
  • สินค้าทางการเกษตร
  • สินค้าอุปโภค-บริโภค เช่น เครื่องจักร, อุปกรณ์ก่อสร้าง, อุปกรณ์ทางการเกษตร, เครื่องนุ่งห่ม, อาหาร, ขนมสำเร็จรูป, จักรยาน, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดต่างๆ, เครื่องดื่ม, น้ำมันพืช เป็นต้น

service

 

มั่นใจด้วยการประกันสินค้าทุกชิ้นระหว่างการขนส่ง

หจก. ตาก ป.สยามขนส่ง ให้ความใส่ใจสูงสุดกับการขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ด้วยการทำประกันสินค้ากับทางบริษัทประกันทุกชิ้น ยินดีชดเชยหากสินค้าเสียหายระหว่างได้รับการขนส่ง*

insurance