August 21, 2016

เกี่ยวกับเรา

หจก. ตาก ป.สยามขนส่ง เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2500 โดยคุณศักดิ์ชัย มงคลพิทยาธร เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจ และมีสมาชิกในครอบครัวช่วยกันบริหารกิจการ โดยมุ่งเน้นการขนส่งบรรทุกสินค้า กระจายสินค้าระหว่างจังหวัดกรุงเทพฯ – จังหวัดตาก ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านขนส่งมากว่า 60 ปี ทำให้หจก. ตาก ป.สยามขนส่ง ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำ ร้านค้าต่างๆ จนมีผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวาง

Screen Shot 2559-09-03 at 5.54.08 AM

ปัจจุบันเรามีสำนักงานอยู่ 3 แห่งคือ

  • สำนักงานใหญ่ (จังหวัดตาก)
  • สำนักงานกรุงเทพ
  • สำนักงานแม่สอด